Auttaako rahoittajasi yritystäsi kasvuun? – United Finance

Auttaako rahoittajasi yritystäsi kasvuun?

Oman pääoman sijoittajien suhteen kasvuyritykset ovat jo tottuneet esittämään erittäin relevantin kysymyksen: Mitä sijoittaja antaa yrityksellemme rahan lisäksi?

Mielestäni yritysten olisi olennaista esittää tuo kysymys myös vieraan pääomanrahoituksen, esim. lainoittamisen tai leasingin suhteen. Viime aikoihin asti vastaus tuohon kysymykseen on valitettavan usein ollut: lähinnä vaikeuksia, byrokratiaa, kovenantteja ja kasvun jarruja. Vieraan pääoman rahoituksessa asiakkaiden vaatimustaso ja parhaiden toimijoiden kyky toimittaa kasvavat kuitenkin nyt nopeasti. Uudet tekijät luovat uusia, kasvua kiihdyttäviä toimintamalleja ja pystyvät antamaan partnereilleen strategista apua, sekä auttamaan myös strategian jalkauttamisessa. Suomella on mahdollisuus toimia murroksessa edelläkävijänä ja Fintech Finlandista pitää tehdä merkittävä vientituote.

Fintech yritysten vieraan pääoman rahoituksen alueella, ei tarkoita uutta App:ialainahakemuksen tekoon, vaan kokonaan uusia ja/tai parempia toimintamalleja, joissa sopiva rahoitusjärjestely on strategian jalkauttamisen yksi business-kriittinen osa. Lainoittaja on enemmän kuin rahoittaja. Ideaali rahoittajapartneri on yritysrahoituksen teknologiajohtaja, joka luo uuden, yritysten väliseen jakamistalouteen perustuvan vahvojen ja kannattavien kasvavien yritysten ekosysteemin. Kasvun moottoreina toimivat palveluliiketoimintaan siirtyminen ja sen rahoittamisen ongelmien ratkaiseminen.

Rahoitusmarkkinoilla on meneillään vallankumous, joka ravistelee rakenteita ja jossa uudet voittajat tulevat selvästi erottumaan osaamisen ja toteuttamiskyvyn kautta. Tässä muutoksen vaiheessa kyse ei ole uusien, vaikeampien johdannaisten keksimisestä tai riskinoton kasvattamisesta, vaan uusien tehokkaampien toimintatapojen ja työkalujen synnystä. Syömävelan rahoittamisen sijaan uusi vastuullinen Fintech Finland mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidon,kiihdyttämällä suomalaisia yrityksiä kasvuun ja kannattavuuteen.

Itse uskon osaamiseen, työhön, kasvuun, suomalaisiin yrittäjiin ja yhteistyöhön. Uskon muutoksen olevan suuri mahdollisuus meille kaikille. Mahdollisuuksien tasa-arvo ei kuitenkaan tarkoita tulosten tasapäistymistä. Haluan olla mukana rahoituksen muutoksessa, rohkeana edelläkävijänä osaavimman teknologiajohtajan ekosysteemiä rakentamassa. Markot muuttavat maailman. Siksi olen valinnut United Financen. Jos vastauksesi otsikon kysymykseen ei olekaan positiivinen, sinunkin on aika vaihtaa parempaan.

Janne Saarikko

Post by
Janne Saarikko

Kirjoittaja Janne Saarikko on erittäin kokenut finanssialan ammattilainen ja kansainvälisesti tunnettu kommentaattori. Janne toimii United Financessa Senior Advisorina. Jannen aiempia työtehtäviä on ollut mm. Executive Vice President Mandatum Lifessa, Head of Markets Finland and Baltics Danske Bankissa ja Senior Director Nordeassa.

Tukeeko rahoittajasi palvelusopimustesi rahoitusta?

Posted on kesä, 2017