Martela ja United Finance julkaisevat yhdessä uuden palvelun työympäristön kehittämiseen

Martela tuo ensimmäisenä Suomessa markkinoille palveluksi paketoidun tavan suunnitella, hankkia ja ylläpitää työympäristöjä. Palvelumalli mahdollistaa nopeamman uudistussyklin, jonka myötä työympäristö vastaa liiketoimintojen ja työtapojen muuttuviin tarpeisiin aina parhaalla mahdollisella tavalla.

Palveluna toteutettavat työympäristöt (Workplace as a Service, WaaS) räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Pakettiin voi sisältyä esimerkiksi työympäristön suunnittelu, kalustus- ja sisustusratkaisut, tilojen käytön ja käyttökokemuksen mittaaminen sekä muutosten toteuttaminen ja työtapojen kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa. Kustannukset paketoidaan kuukausihinnaksi.

”Johtamiskulttuurin murros etenee, osallistava johtaminen yleistyy ja työnteon tavat uudistuvat. Yhä useampien tietotyöläisten mielestä on itsestään selvää, että työnantaja suhtautuu joustavasti työaikaan ja -paikkaan, ja että toimistolle tullessaan voi itse valita haluamansa työpisteen. Nopeasti muuttuvat tarpeet edellyttävät työympäristön tiheämpää uudistamista siten, että tilat, kalusteet ja palvelut edistävät optimaalisesti tuottavuutta ja hyvinvointia”, kertoo Martelan Offering Director Panu Muhonen.

Perinteisesti organisaatiot ovat tilanneet työympäristönsä suunnittelun projektina ja ostaneet kalusteensa omaksi. Kustannusten vuoksi valittuja ratkaisuja on haluttu hyödyntää mahdollisimman pitkään ja uudistuksia on lykätty, vaikka liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeet edellyttäisivät jo selkeää muutosta.

Palvelumalli poistaa työympäristöjen omistamisen riskit ja hidasteet. Vaikka henkilöstömäärä nousee tai laskee, organisaatio maksaa vain siitä mitä tarvitsee. Kun uudistuksia ei tarvitse lykätä, tilat tukevat toimintaa aina parhaalla mahdollisella tavalla. Huolellinen suunnittelu ja jatkuva optimointi usein myös vähentävät tilantarvetta, mikä säästää vuokra-, ylläpito- ja huoltokuluja.

Martelan asiantuntijat huolehtivat palvelumallissa työympäristön mittaamisesta, optimoinnista ja kehittämisestä. Käyttäjäkokemusta ja eri tilojen käyttöasteita mitataan jatkuvasti, ja kokonaisuutta päivitetään sekä tilatyyppien että kalusteiden osalta sitä mukaa, kun tilanteet ja tarpeet muuttuvat.

”Palvelumalliin siirtyminen myös työympäristöjen kohdalla on luonteva edistysaskel. Kokonaisuuden palvelumuotoilu on tehty tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Yksittäisten kalustetilausten sijaan asiakas saa jatkossa koko toimiston elinkaaren kattavan kokonaisajattelun sekä palvelupaketin, joka pitää huolta tiloista, kalusteista ja ihmisten hyvinvoinnista”, sanoo Martelan Offering Manager Eerikki Mikkola.

Työympäristö palveluna noudattaa Martelan Waste Nothing -periaatetta. Olemassaolevia kalusteita pyritään hyödyntämään myös muokatuissa tiloissa, tai ne kierrätetään uusille käyttäjille esimerkiksi Martela Outletin kautta. Tuloksena kalusteiden alkuperäinen käyttäjä saa tarpeisiinsa vastaavan työympäristön, uusi käyttäjä saa erinomaisia kierrätyskalusteita, ja luonto kiittää.

Palvelun mahdollistavan sopimus- ja rahoitusmallin toteuttaa uuden sukupolven ratkaisuja tarjoava suomalaisyritys United Finance.

”Palveluistuminen on osa globaalia megatrendiä, jossa asiakkaat siirtyvät yksittäisten hyödykkeiden ostamisesta kohti kokonaispalveluiden hankkimista. Kuluttaja- ja IT-markkinoilla jo yleistynyt ilmiö on rantautumassa muillekin toimialoille. Yhdessä Martelan kanssa tarjoamme heidän asiakkailleen tavan hankkia työympäristöpalvelut yhdeltä kumppanilta, yhdellä kuukausilaskulla”, kertoo United Financen kaupallinen johtaja Marko Matikainen.

Martela hakee parhaillaan yrityksiä, jotka haluavat toimia suunnannäyttäjinä parhaiden työympäristöjen kehittämisessä palveluna työntekijöille.

Ota yhteyttä

Lisätietoja:

Eerikki Mikkola
Offering Manager, Service Design Management, Martela Oyj
050 406 7998
eerikki.mikkola@martela.com

Panu Muhonen
Offering Director, Martela Oyj
0500 412 068
panu.muhonen@martela.com

Marko Matikainen
Kaupallinen johtaja, United Finance Oyj
040 650 6900
marko.matikainen@unitedfinance.fi

Saved:

Post by
Taavi Havre