Uutmoodi Teenus Töökeskkonna Arendamiseks

Soome tuntud büroomööbli tootja Martela toob esimesena Soomes turule tervikliku teenusepaketi töökeskkonna planeerimiseks, sisustamiseks ja haldamiseks. Teenusekeskse mudeli eeliseks on kiirem uuendustsükkel, mis võimaldab operatiivselt kohandada töökeskkonda vastavalt ettevõtte äritegevuse ja tööstiili muutustest tingitud vajadustele.

Teenusepaketina teostatav töökeskkond (Workplace as a Service, WaaS) lähtub alati konkreetse kliendi konkreetsetest vajadustest. Pakett võib sisaldada näiteks töökohtade paigutust, mööbli- ja sisustuslahendusi, ruumiplaneeringut ja ruumide kasutuse analüüsi ning muutuste elluviimist ja töökeskkonna arendamist koostöös ettevõtte töötajatega. Teenusepaketi hind tasutakse kuumaksetena.

„Ettevõtete juhtimiskultuuris toimuvad viimasel ajal suured muutused, järjest rohkem räägitakse osalusjuhtimisest ning ka töötegemise viisid uuenevad pidevalt. Üha enam nn arvutitöö tegijatest peab iseenesestmõistetavaks, et tööaeg ja töökoht on üsna paindlikud mõisted ning et kontorisse tulles saab iga kord ise otsustada, missugune koht töötamiseks valida. Kiiresti muutuvad vajadused eeldavad töökeskkonna sagedasemat uuendamist nii, et töökohtade paigutus, sisustus ja lisateenused edendaks optimaalselt töö tootlikkust ja töötajate heaolu,“ kommenteerib Martela Offering Director Panu Muhonen.

Traditsiooniliselt käib töökeskkonna planeerimine nii, et sisekujundajalt tellitakse projekt ning vastavalt sellele ostetakse mööbel ja muu sisustus. Ja kui raha kord juba kulutatud, peab investeering ennast ka kuhjaga tasa teenima – ehk valitud lahendus jääb kestma aastateks ja uuendusi lükatakse üha edasi, kuigi töötajate vajadused on muutunud ja olemasolev keskkond juba ammu ajale jalgu jäänud.

Teenusepõhine töökeskkonna arendamine elimineerib asjade omamisega kaasnevad riskid ja pidurid. Näiteks töötajate arv võib hüppeliselt suureneda või väheneda, organisatsioon maksab alati täpselt selle eest, mida ta parasjagu vajab. Kui uuendusi „olude sunnil“ muudkui edasi ei lükata, toetab töökeskkond töötegemist alati parimal võimalikul viisil.

Töökeskkonna hoolikas planeerimine ja pidev optimeerimine vähendab sageli ka ruumivajadust, mis omakorda tähendab kokkuhoidu rendi- ja halduskuludes.
Martela pakutav teenusemudel hõlmab lisaks tavapärasele tööruumide sisustamisele ka töökeskkonna parameetrite pidevat mõõtmist, analüüsimist ja optimeerimist. Kasutajakogemust ja erinevate ruumide kasutusastet mõõdetakse pidevalt ning vastavalt sellele uuendatakse töökeskkonda nii ruumiplaneeringu kui sisustuse osas vastavalt sellele, kuidas muutub olukord ja vajadus.

„Teenusepõhine lähenemine on ka töökeskkonnast rääkides loomulik samm edasi. Teenusemudeli väljatöötamine ja arendamine toimub tihedas koostöös klientide ja teiste sidusrühmadega. Ühekordsete mööblitellimuste asemel saab klient edaspidi kogu töökoha elutsüklit hõlmava terviklahenduse ja teenusepaketi, mis hoolitseb nii ruumide, mööbli kui töötajate heaolu eest,“ rõhutab Martela Offering Manager Eerikki Mikkola.
Töökeskkonna tervikteenus järgib ka Martela põhimõtet Waste Nothing – ehk midagi ei lähe raisku. Olemasolev mööbel läheb uuenduste korral taaskasutusse samas organisatsioonis või leiab uued tänulikud kasutajad Martela outlet-kaupluste kaudu. Sel moel saab iga kasutaja tema vajadustele vastava töökeskkonna, kvaliteetne mööbel läheb ringlusse ja loodus on tänulik.

Teenusepõhise lepingu- ja finantsmudeli on välja töötanud uue põlvkonna lahendusi pakkuv Soome päritolu ettevõte United Finance.

”Teenusekesksus on praegusaja üleilmne megatrend, mille puhul kliendid lähevad üksiktoodete ostmiselt üle komplekssete tervikteenuste tellimisele. Näiteks IT-lahenduste teenusepõhine hankimine ja haldamine on juba teada-tuntud praktika, kuid teenusekeskne lähenemine laieneb hoogsalt ka teistesse valdkondadesse. Koostöös Martelaga pakume nüüd ka nende klientidele võimalust soetada kvaliteetne töökeskkond terviklahendusena ühelt partnerilt ühe kuuarvega,” selgitab United Finance’i kommertsdirektor Marko Matikainen.

Martela otsibki nüüd partnerettevõtteid, kes sooviksid olla teerajajateks kvaliteetse töökeskkonna arendamisel teenusekeskse lahendusena.

Võtke meiega kontakti!

Lisainfo:
Eerikki Mikkola
Offering Manager, Service Design Management, Martela Oyj
050 406 7998
eerikki.mikkola@martela.com

Marko Matikainen
Kommertsdirektor, United Finance Oyj
040 650 6900
marko.matikainen@unitedfinance.fi

Saved:

Post by
Taavi Havre